rhy.fi
Etusivu

 

        Sattasen Riista ry

 

Sattasen kylän ja lähialueiden erällä käyvät perustivat seuran vuonna 1989. Seura talkoili kämpän Ponostamoon tukikohdaksi keskelle kairaa.

Ympäröivään luontoon seuran suhde on järkevän ja kestävän käytön periaatteiden mukainen. Seura harjoittaa järkiperäistä metsästystä ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua Sodankylän kunnan alueella.

Metsästykseen liittyen seura tekee metsästysoikeuden vuokrasopimuksia maanomistajien kanssa. Tällä hetkellä on vuokrattuna 3108 ha. Vuokraus koskee suurriistan ja petoeläinten pyyntioikeutta. Metsästysoikeuden vuokraajalla on mahdollisuus osallistua seuran hirvenpyyntiin.

Seura toimii yhteistyössä Sattasen kyläseuran ja Kalaveden osakaskunnan kanssa. Seura järjestää jäsenilleen ja lähialueiden asukkaille osallisuus- ja aktivointitapahtumia.

Jäseniä seuralla on 117, joista kunniajäseniä 27. 

Hirvenpyyntiin osallistui 41 jäsentä vuonna 2023.

Liittymismaksu 250 €, puoliso 15 €, alle 18 vuotias 15 €.

Jäsenmaksu 15 €. Kannattajajäsenet 20 € vuosi.

Jäsenanomukset käsitellään vuosikokouksessa.

Tili FI40 5641 2520 0026 84 

Tietoturvaseloste

Seura kerää tietoja jäsenistään. 

 

 

 

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös